Isolatie en vocht

Het mag dan wel bekend zijn dat een rieten dak goed isoleert, toch is een rieten dak alleen niet meer voldoende voor de isolatie-eisen die tegenwoordig gesteld worden.

Bij een traditioneel gebonden dak is de rc waarde praktisch 0. Dit komt doordat de wind makkelijk door het rietpakket heen kan.
Bij een rieten dak dat op een dichte onderconstructie (bijvoorbeeld 18 mm plaat) is aangebracht, is de rc waarde 1,5. Op een bestaande woning waarvan het dak vervangen moet worden is dit mogelijk prijstechnisch een gunstige oplossing. Het is echter ook te overwegen om het dak eerst te isoleren met een geïsoleerde plaat die specifiek voor riet bedoeld is. Deze investering zal door de lagere verzekeringspremie en minder energiekosten geleidelijk terugverdiend worden.

Ook mogen wij vanaf 1 oktober 2010 bij vervanging slechts 6% BTW in plaats van 19%, in rekening brengen op de loonkosten of uurtarieven. Het hoge tarief blijft wel van toepassing op de materiaalkosten.
Wilt u een nieuwbouwwoning van een rieten dak voorzien, dan adviseren wij u speciale voor riet geïsoleerde platen te gebruiken, in verband met de hogere bouweisen die er aan nieuwbouwwoningen gesteld worden.

Vocht
Bij het aanbrengen van een rieten dak boven een woonruimte, moet men er nauwkeurig op toezien dat er zich geen vochtproblemen kunnen ontstaan. Dit kan door een dampdichte laag aan te brengen en/of te zorgen voor een goede ventilatie. Ook hiervoor kunnen wij u adviseren en de mogelijkheden bespreken.
Scheidingslijn